Rodzaje plików – krótki przewodnik

m

Plik RASTROWY (bitmapa, piksel, raster)

Formaty obsługujące grafikę rastrową to obrazy zapisywane w formacie pikseli ułożonych na pionowo – poziomej siatce na ekranie komputera.

Pliki rastrowe wykorzystywane są przede wszystkim do zapisu zdjęć lub projektów na nich bazujących.
Jest także najpowszechniejszym formatem wykorzystywanym w sieci.
Najczęściej spotykanymi formatami zapisu plików rastrowych są: *JPG, PNG, TIFF, GIF, PDF (ten format jest akurat specyficzny, bo obsługuje również grafikę wektorową).

Plik WEKTOROWY (krzywe, wektory, krzywe Béziera)

Pliki wektorowe oparte są na kształtach i krzywych będących matematycznym zapisem konkretnych proporcji, układów i odległości pomiędzy elementami – czyli matematycznych funkcji. W związku z tym skalowanie takiej grafiki jest bezstratne czyli zmniejszanie i powiększanie, nawet do gigantycznych rozmiarów nie wiąże się ze startą jakości i szczegółów, a waga samego pliku wektorowego może być bardzo mała.

Pliki wektorowe możemy powiększać i zmniejszać dowolnie. Są więc idealne do projektowania logo oraz materiałów przeznaczonych do druku w małym formacie (wizytówki) jak i wielkoformatowym (billboardy) a także do wyświetlania (np. ikon) na urządzeniach mobilnych o wysokich rozdzielczościach.
Wektorami są też fonty, które możesz oglądać na ekranie swojego komputera, smartfonu, tabletu lub czytnika e-booków.
Najczęściej spotykanymi formatami plików wektorowych są SVG, PDF, EPS, Ai, CDR,

Mobile Section Of The Website

Lorem ipsum dolor sit amet, at eos re pudiare ad versa ium. E um doming pericula eu, harum simul scaevola cu sit, vim an so net la oreet. Aperiam ato morum at pri. In pro la bore con tentiones medi ocritat em, mea et perci pit interes set, mei et vocibu elige di vivend um. Post ea audire vix ei, nulla negle gen tur te duo, mole stie con cluda turque per at. An natum pha edru mie dio crem nam, quo ad posse dicam eirmod. U tinam de finiti onem vim an, ipsum possit adipiscing pri ut, eu eos qu aeque om it tam ma luis set. In quo suas ferri dispu tationi, invidu nt laboramu s vim no, cum ne pro mpta diceret.

Lorem ipsum dolor sit amet, at eos re pudiare ad versa ium. E um doming pericula eu, harum simul scaevola cu sit, vim an so net la oreet. Aperiam ato morum at pri. In pro la bore con tentiones medi ocritat em, mea et perci pit interes set, mei et vocibu elige di vivend um. Post ea audire vix ei, nulla negle gen tur te duo, mole stie con cluda turque per at. An natum pha edru mie dio crem nam, quo ad posse dicam eirmod. U tinam de finiti onem vim an, ipsum possit adipiscing pri.

Brainstorming a List of Topics

Lorem ipsum dolor sit amet, at eos re pudiare ad versa ium. E um doming pericula eu, harum simul scaevola cu sit, vim an so net la oreet. Aperiam ato morum at pri. In pro la bore con tentiones medi ocritat em, mea et perci pit interes set, mei et vocibu elige di vivend um. Post ea audire vix ei, nulla negle gen tur te duo, mole stie con cluda turque per at. An natum pha edru mie dio crem nam, quo ad posse dicam eirmod. U tinam de finiti onem vim an, ipsum possit adipiscing pri ut, eu eos qu aeque om it tam ma luis set. In quo suas ferri dispu tationi, invidu nt laboramu s vim no, cum ne pro mpta diceret.

“We are a web design and development company, building websites that drive traffic, engagement, and conversion for industry-leading brands and startups.”

Lorem ipsum dolor sit amet, at eos re pudiare ad versa ium. E um doming pericula eu, harum simul scaevola cu sit, vim an so net la oreet. Aperiam ato morum at pri. In pro la bore con tentiones medi ocritat em, mea et perci pit interes set, mei et vocibu elige di vivend um. Post ea audire vix ei, nulla negle gen tur te duo, mole stie con cluda turque per at. An natum pha edru mie dio crem nam, quo ad posse dicam eirmod. U tinam de finiti onem vim an, ipsum possit adipiscing pri.